6 lợi ích sức khoẻ nhờ ăn kem và ‘triết lý kem’ để tận hưởng hạnh phúc