Trẻ bị nhiễm độc gan vì thói quen cho uống thuốc sai lầm của bố mẹ