20 triệu và 4 ngày thi công là bạn đã sở hữu một ngôi nhà của riêng mình