Bộ sưu tập ảnh “THEO CHÂN THỢ SĂN” – Phần 1: Hà Nội trong tôi