15 cách để biến những sợ dây thừng thành những vật trang trí dễ thương