Lại phải đi Hội An để chụp 1000 kiểu ảnh ở quán mới cực xinh bên biển An Bàng thôi!