Mẹo hay chữa nhiệt miệng
  • Mẹo hay chữa nhiệt miệng

    Mẹo hay chữa nhiệt miệng

    in 4387 Lượt xem

    Nhiệt miệng (hay áp tơ, đẹn, đẹn miệng) là một bệnh hay gặp trong mùa nóng, hoặc khi cơ thể tích tụ quá nhiều nhiệt lượng. Nhiệt miệng biểu hiện bằng những ổ loét nông ở niêm mạc miệng,...