3 yếu tố để tạo nên một con người lôi cuốn: Tấm lòng ấm áp