Phụ nữ khôn ngoan và phụ nữ nhạy cảm khác nhau ở điều gì? Đây chính là câu trả lời…

 • Khi chồng mắc lỗi, phụ nữ ngốc sẽ nói ” Em đã nói với anh rồi”.
 • Phụ nữ khôn ngoan sẽ ủng hộ, cố gắng làm chồng mình vui lên và thỉnh thoảng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
 • Phụ nữ ngốc sẽ cương lên trong tình huống khủng hoảng và dạy cho chồng làm cách nào để mọi thứ đúng theo trật tự.
 • Phụ nữ thông minh sẽ tinh tế chỉ cho chồng mình hướng đi đúng và ủng hộ ý định của anh ấy cho đến khi đạt được mục tiêu.
 • Phụ nữ ngốc luôn muốn dạy cho con mình về toán vì nghĩ rằng chúng không thể làm nó.
 • Phụ nữ thông minh hiểu rằng mỗi đứa trẻ sẽ khác nhau và khuyến khích chúng làm bất cứ điều gì khiến chúng vui.
 • Phụ nữ ngốc luôn cố gắng làm hết mọi việc và không muốn mắc sai lầm, chắc chắn rằng phần lớn đồng nghiệp của cô ấy là luôn đề phòng cô ấy.
 • Phụ nữ thông minh giúp đỡ để tạo ra một không khí chan hòa và đồng nghiệp tôn trọng nhau.
 • Phụ nữ ngốc liên tục dõi theo con cái của minh thậm chí khi chúng đã trưởng thành, cho chúng lời khuyên thậm chí khi chúng không nhờ đến và bảo chúng cách để nuôi dưỡng con cái của chúng.
 • Phụ nữ thông minh để con cái họ tự trãi nghiệm và chỉ hỗ trợ chúng khi chúng cần.
 • Phụ nữ ngốc chống đối sự ảnh hưởng của mẹ chồng, đòi sống riêng và mạnh mẽ phản đối khi họ cố gắng cho cô ấy lời khuyên.
 • Phụ nữ khôn ngoan đồng ý lắng nghe mẹ chồng nói và nói năng lịch sự với mẹ chồng. Và làm theo cái mà cô ta nghĩ là đúng, tuy nhiên phải từ trái tim.
 • Phụ nữ ngốc muốn thay đổi thế giới và mọi người xung quanh.
 • Phụ nữ thông minh cố gắng tự thay đổi mình và chấp nhận mọi người xung quanh.
 • Phụ nữ ngốc nghĩ rằng bạn chỉ có thể hạnh phúc khi bạn đúng.
 • Phụ nữ thông minh hiểu rằng bạn đúng khi bạn hạnh phúc.