Đổi mới nhà ở
  • Sơn lại tường cũ

    Sơn lại tường cũ

    Chuyên mục: Đổi mới nhà ở 1553 Lượt xem

    Nhà cũ, sau một thời gian sử dụng sẽ nảy sinh các vấn đề cần sửa chữa: màu sơn phai, tường mốc, bẩn, bong tróc vữa, bong tróc sơn. Khi sơn phải xử lý các vấn đề sau: –...

1 2