Màu nước lỏng (Liquid Watercolors) chứa pigment hoặc phẩm nhuộm (dyes) trong dung dịch nước. Màu dạng lỏng đặc biệt tươi tắn, trong suốt, thích hợp cho lớp wash mỏng và airbrush cũng như vẽ bằng bút lông thông thường. Nhiều màu dạng lỏng  chóng phai (fugitive) nên thường được dùng vẽ minh họa.

Nguồn: Thanh Hoa Art Supplies dịch và tổng hợp

07 June 2016

Nguồn:

https://www.jacksonsart.com/a-guide-to-watercolour-painting